• Russian
  • Ukrainian
  • English
Пресс-конференции
Общественные слушания
Акции
Проекты
Законодательная база
Принципы деятельности Форума

ФПД - общественная организация....

Форум Спасения Днепропетровска

Тел.: (8056)7884257

МАНИФЕСТ ФОРУМА

(в дальнейшем — Форум)....

Карта незаконной застройки
Авторизация

Забыли пароль?
Регистрация
Курсы валют
Экспорт новостей
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
Сейчас на сайте:
Гостей - 3

Главная
Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету України по земельних ресурсах матеріалів про адміністративні правопорушення

Зміст документу


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ

(Держкомзем України)


НАКАЗ

18.05.2004 N 147


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 червня 2004 р.

за N 710/9309Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету України по земельних ресурсах матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10), Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1958, із змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 N 1829, Типових положень про територіальні органи земельних ресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 N 200 (із змінами), наказу Держкомзему України від 12.12.2003 N 312 “Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за N 1223/8544, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення органами Державного комітету України по земельних ресурсах матеріалів про адміністративні правопорушення (додається).

2. Державній інспекції з контролю за використанням та охороною земель (Нечипоренко О.М.), Юридичному управлінню Держкомзему України (Кальніченко А.Г.) забезпечити:

- погодження наказу з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва;

- подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Скасувати наказ Держкомзему України від 08.04.93 N 25 “Про затвердження Порядку розгляду органами Державного комітету України по земельних ресурсах справ про адміністративні правопорушення земельного законодавства”, із змінами, унесеними наказом Держкомзему від 06.03.97 N 37.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Комітету А.С.Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України по земельних

ресурсах

18.05.2004 N 147


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 червня 2004 р.

за N 710/9309ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення органами Державного комітету України по земельних ресурсах матеріалів про адміністративні правопорушення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція роз’яснює порядок оформлення органами Державного комітету України по земельних ресурсах (далі — Держкомзем) матеріалів про адміністративні правопорушення при виявленні порушень земельного законодавства, їх обліку, оскарження, контролю за виконанням та веденням діловодства у справах про адміністративні правопорушення.

1.2. Вимоги Інструкції є обов’язковими для державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель, яким відповідно до законодавства надано право складати протоколи про адміністративні правопорушення, видавати обов’язкові для виконання вказівки (приписи), розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

2. ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

2.1. При виявленні порушення земельного законодавства державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель складає протокол про адміністративне правопорушення (далі — протокол). Зразок протоколу затверджено наказом Держкомзему України від 12.12.2003 N 312 “Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за N 1223/8544.

2.2. Протокол складається в одному примірнику.

2.3. Протокол відповідно до статей 11, 18 та 19 Закону України “Про мови в Україні” оформляється державною мовою.

2.4. Не допускається заповнювати протокол олівцем. У разі допущення виправлень, вони повинні бути засвідчені підписом складача протоколу та особи, про яку він складається.

2.5. У протоколі зазначаються:

дата і місце його складання;

посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол (указати повністю, без скорочень);

відомості про особу порушника (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження (для осіб від 16 до 18 років — день та місяць народження), місце народження, сімейний стан (у тому числі кількість утриманців), розмір заробітної плати, місце проживання, місце роботи, посада (для посадових осіб);

місце, час учинення і суть адміністративного правопорушення;

законодавчі та нормативно-правові акти, вимоги яких порушені і які встановлюють відповідальність за вчинене правопорушення (з обов’язковим зазначенням статей (їх частин), пунктів, абзаців тощо);

прізвища, ім’я та по батькові, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є. У протоколі може зазначатися як домашня, так і службова адреса або контактний телефон, за яким їх можна викликати. Відсутність свідків не позбавляє протокол чинності;

пояснення порушника — можуть бути викладені в протоколі або на окремому аркуші з відміткою про це в протоколі. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати в протоколі пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від пояснень у протоколі чи від його підписання, у ньому обов’язково робиться запис про це;

інші відомості, необхідні для вирішення справи (наприклад:

відомості про наявність актів обстеження земельної ділянки, відмітки про наявність документів і речей, які підтверджують правопорушення);

якщо правопорушенням заподіяно шкоду земельним ресурсам шляхом їх забруднення чи засмічення, про це також зазначається у протоколі. Протокол у триденний строк направляється за належністю до органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища;

у протоколі обов’язково робиться відмітка про роз’яснення порушнику його прав, які передбачені ст. 268 КупАП, а також про попередження його про час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу обов’язково направляється повідомлення про час і місце розгляду справи (додаток 1) рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

2.6. Якщо протокол складається громадським інспектором з контролю за використанням та охороною земель або посадовою особою, яка заздалегідь не може знати про час і місце розгляду справи, то реквізит про час і місце розгляду справи складачем протоколу не заповнюється;

2.7. Протокол підписується особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, та особою, яка його склала, а при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписаний також і цими особами. Відмова порушника від підписання протоколу та надання пояснень не припиняє провадження у справі про адміністративне правопорушення.

2.8. З метою припинення правопорушення та усунення його наслідків порушнику видається обов’язковий для виконання припис. Зразок припису затверджено наказом Держкомзему України від 12.12.2003 N 312 “Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за N 1223/8544.

3. ОФОРМЛЕННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

3.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, посадова особа виносить одну з таких постанов (ст. 284 КупАП :

про накладення адміністративного стягнення (додаток 2);

про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24-1 КупАП (додаток 3);

про закриття справи.

3.2. Якщо при розгляді справи посадова особа дійде висновку, що в порушенні є ознаки злочину, вона передає матеріали прокурору, органу досудового слідства або дізнання (ст. 253 КупАП. При цьому виноситься постанова про закриття справи відповідно до вимог частини другої статті 284 КУпАП (додаток 4), яка надсилається до вищезазначених органів разом з матеріалами справи. До органів прокуратури, органів досудового слідства чи дізнання направляються оригінали документів. У разі надсилання їх копій вони повинні бути завірені в установленому в діловодстві порядку.

3.3. При закритті справи за наявності обставин, передбачених ст. 247 КупАП, також виноситься постанова про закриття справи.

3.4. Відповідно до вимог ст. 283 КупАП та ст. 19 Закону України “Про виконавче провадження” постанова повинна містити:

назву постанови (відповідно до вимог ст. 284 КупАП ;

найменування посадової особи (повну назву посади, прізвище, ім’я та по батькові), яка винесла постанову;

дату розгляду справи та номер постанови;

відомості про особу, щодо якої розглядається справа:

прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження, місце проживання та роботи, посада (для посадових осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер боржника;

викладення обставин, установлених при розгляді справи;

зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;

прийняте по справі рішення;

порядок виконання постанови;

указівку про порядок і строк її оскарження.

3.5. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу. Наявність гербової чи іншої печатки на постанові не передбачено, але при надсиланні копії постанови порушнику, потерпілому (на його прохання) чи до відділу державної виконавчої служби для її примусового виконання остання повинна бути завірена в установленому в діловодстві порядку.

3.6. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено (ст. 285 КупАП.

3.7. Копія постанови вручається правопорушнику (потерпілому -

на його прохання) під розписку, а в разі, якщо копія постанови надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі (зазначаються дата та номер поштової квитанції про відправлення та прізвище і посада особи, яка її відправила).

4. ОСКАРЖЕННЯ ТА ОПРОТЕСТУВАННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

4.1. Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим (ст. 287 КупАП.

4.2. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подана протягом десяти днів з дня винесення постанови. У разі недотримання зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу (ст. 289 КупАП.

4.3. Постанову про накладення адміністративного стягнення, яка винесена посадовою особою, може бути оскаржено у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в суд (ст. 288 КупАП.

4.4. Скарга на постанову про накладення адміністративного стягнення протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному її розглядати (тобто, вищестоящій посадовій особі, якій вона адресована).

4.5. Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором (ст. 290 КупАП.

4.6. Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги.

Винесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови до його розгляду (ст. 291 КупАП.

4.7. Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України (ст. 292 КупАП.

4.8. Посадова особа при розгляді скарги або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;

скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

скасовує постанову і закриває справу;

змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з умовою, однак, щоб стягнення не було посилено (ст. 293 КупАП.

4.9. Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), яка неправомочна вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи).

4.10. Копія рішення про розгляд скарги (протесту прокурора)

на постанову про накладення адміністративного стягнення (додаток 5) протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. У той самий строк копія рішення надсилається потерпілому на його прохання. Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві (направляється копія рішення) (ст. 295 КупАП.

4.11. Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, а також скасування інших обмежень, пов’язаних з цією постановою (ст. 296 КупАП.

4.12. Рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором. Протест на рішення по скарзі вноситься у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який прийняв рішення по скарзі (ст. 297 КупАП.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ

5.1. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування постанови — не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення (ст. 307 КупАП. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, уноситься порушником в установу Ощадного банку України, якщо інше не встановлено законодавством України.

5.2. У разі несплати порушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КупАП, постанова про накладення адміністративного стягнення надсилається для примусового її виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом (ст. 308 КУпАП). Постанова надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Крім постанови до супровідного листа (додаток 6), додаються інші матеріали, які необхідні для розгляду справи.

5.3. Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається посадовій особі, яка винесла постанову (ст. 310 КупАП.

6. ДІЛОВОДСТВО У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

6.1. Бланки протоколів повинні бути надруковані в друкарні, мати єдину наскрізну нумерацію в межах відповідного органу Держкомзему, який їх виготовляє, зареєстровані в бухгалтерії цих органів, видаватися та обліковуватися у відповідному порядку. Облік виготовлених, виданих та використаних бланків протоколів та приписів ведеться особою, яка відповідає за ведення адміністративного провадження в органі Держкомзему.

6.2. Винесені постанови реєструються у Журналі реєстрації постанов по справах про адміністративні правопорушення (додаток 7).

6.3. Журнал заповнюється особою, яка відповідає за ведення адміністративного провадження в органі Держкомзему (у його структурному підрозділі). Допускається ведення журналів в окремих структурних підрозділах органу Держкомзему. Журнали повинні мати пронумеровані сторінки, бути прошнурованими та скріпленими підписом керівника та печаткою відповідного органу Держкомзему.

6.4. Усі матеріали щодо кожного із правопорушників формуються в окрему справу про адміністративне правопорушення. Справа на правопорушника оформляється з моменту реєстрації протоколу. У справі накопичують усі матеріали, які стосуються правопорушення, а саме: протокол про адміністративне правопорушення, акти перевірок, приписи, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи (у разі відсутності відповідної відмітки в протоколі про адміністративне правопорушення), письмові пояснення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з порушником, з органами державної виконавчої служби, внутрішніх справ, документи, які підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та матеріали, які мають відношення до згаданої справи. У заведеній справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого заповнюється опис документів, які містяться у справі (додаток 8).

6.5. Термін зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення встановлюється чинним законодавством.

Перший заступник начальника Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель О.О.Бредіхін

 
Сегодня 21.03.2009
Подписка на новости
Наш опрос
Что по Вашему мнению нужно для получения землеотвода в Днепропетровске?
 
Последние новости
med_b7.jpg

Форум спасения Днепропетровска © 2009

Powered by Macro Systems Ltd